Samarbetspartners

Stort tack till våra samarbetspartners som stöttar Elikia Na Biso!

Emakina DBG

”Emakina DBG är en kreativ byrå som förvandlar konsumenter till följare. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi kommunikation och plattformar som genererar affärer och skapar värde för människor."

Emakina DBG sponsrar oss bland annat med formgivning, copywriting och utveckling av vår hemsida.

Tyresö Pingstkyrka & Second Hand

"Tidigare förmedlade vi i första hand hjälp i form av kläder, mat, medicin, utrustning av olika slag, byggmaterial m m. Idag hjälper vi främst genom ekonomiska bidrag till väl etablerade hjälporganisationer. Vårt överskott går till bl a katastrofhjälp, fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsa. Vi arbetar också i vårt eget närområde - behövande i Tyresö. Allt överskott går till hjälparbete, både till utsatta i vårt närområde och ut över världen. Vi är noga med att de medel vi förmedlar verkligen når fram."

Tyresö Pingstkyrka Second Hand stöttar oss med ekonomiska bidrag till vår verksamhet i Kongo Kinhsasa.