Vår Policy

På Elikia na Biso behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Elikia na Biso är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du handlar i vår webbshop
  • du anmäler dig till något av våra evenemang eller nyhetsbrev.
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss.
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Elikia na Biso sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Du kan när som helst höra av dig till oss så raderar vi dina uppgifter hos oss.Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Läs gärna mer här www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen